نسترن هاشمی

سنتور


متولد 1362
اساتید: علی اکبر فروزش.اسماعیل صفری. استاد اردوان کامکار. استاد مجید کیانی.استاد حسین علیزاده . امیر اسلامی(دوره های تئوری موسیقی و سلفژ و هارمونی و کنترپوآن) و استاد شریف لطفی
وآموزش آهنگسازی جهانی خدمت استاد مهران روحانی
همکاری با گروههای خورشید به سرپرستی استاد مجید درخشانی و گروه شیدا (به مدت 5 سال)به سرپرستی استاد محمد رضا لطفی
نوازندگی در آلبومهای موسیقی: ای عاشقان . ردیف نوازی ماهور . کنسرت گروههای سه گانه شیدا و بانگ نی(تصویری) (به سرپرستی استاد محمد رضا لطفی )
آلبومهای صبح سحر (آهنگساز حمید مرتضوی) آسمانه. کنار (با آهنگسازی: استاد مجید درخشانی)و...
ورود به دانشگاه هنر تهران در مقطع کارشناسی ارشد با رتبه اول
شروع تدریس رسمی از سال 1379
تدریس در دانشگاه هنر تهران